نام، نام خانوادگی:حسن گلی

رشته تحصیلی:انسان شناسی

دانشگاه محلِ تحصیل:دانشگاهِ تهران (دانشگاه تهران ،دانشگاه اول ایران ورنکِ 200 دانشگاه های دنیا}

تحصیلات و مدارک آکادمیک:دانش آموخته انسان شناسی از دانشگاه تهران،دارای مدرک آکادمیک مشاوره از آکادمی رلیانس فرانسه{شرکت در دوره تربیت مشاور}، عضو انجمن علمی انسان شناسی دانشگاهِ تهران

مقالات و کتاب های تالیفی: تا کنون  ده ها مقاله و چندین کتاب در بابِ کنکور تالیف کردم که به گوشه ای از آنها اشاره میکنم،زبانِ کنکور در 20 روز،کنکور در وقت اضافه،مشاورِ کنکورِ من، راهِ من{کتاب انتخاب رشته} و ...

مشاور موسسات و مدارس کنکور تهران و کرج ،مشاور تلفنی شهرستان ها

موسسات و سایت هایی که افتخار همکاری با آن هارا داشتم یا دارم

دانشگاه تهران،انجمن علمی انسان شناسی دانشگاه تهران، آکادمی کنکور دانشگاه تهرانیها ، کنکوریست ، سایت آموزشی فِرا، سایت کنکور، مدارس شاهدِ تهران و ده ها موسسه یا آموزشگاه دیگر