حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

انسان اگر به صورت متمادی با صحنه های غم انگیز و تاریکی سر و کار داشته باشد روحیه و رمق هیچ کاری را نخواهد داشت، در این بین یک دانش آموز مخصوصا در دورانِ امتحانات اکثر وقت خود را درون خانه سپری میکند بنابراین چیزی که دانش آموز میبیند و با آن سر و کار دارد یعنی فضای درونی خانه بسیار مهم هست! یک اولیای موفق میداند که باید خانه پر از مفاهیم الهام بخش،پوستر های زیبا و رنگ های زیبا باشد تا دانش آموز بتواند روحیه عالی تری برای درس خواندن داشته باشد

تکنیک اول

1- فضای خانه را شاد بکنید

هیچکس از شما انتظار ندارد بخاطر امتحانات فرزندتان تمام دکوراسیون خانه را عوض بکنید اما میتوانید در محیط مطالعه دانش آموز خود چندین گلدان بگذارید تا دانش آموز از درس خواندن احساس خوبی داشته باشد

تکنیک دوم

2-پوستر ها و فیلم ها یا موزیک های حزن انگیز را کنار بگذارید

نه تنها در دوران امتحانات بچه ها بلکه در تمامِ دوران زندگی باید هر چیز یا کسی که باعث ناراحتی ما میشود را از زندگی خود حذف کنیم، تصاویر یا فیلم ها یا موزیک های حزن انگیز حتی اگر به صورت تفریحی باشند تاثیر بسیار منفی روی نگرش دانش آموز بر زندگی میگذارند و دانش آموز به اصطلاح روحیه خودش را میبازد لذا خانه را پر از مفاهیم الهام بخش بکنید

تکنیک سوم

3- خانه را روشن بکنید! خانه ای که تاریک باشد یا از روشنایی خوب برخوردار نباشد روحیه بدی به ارمغان می آورد لذا سعی کنید خانه را حتی شده با نور مصنوعی روشن نگهدارید و خانه تاریک نباشد خانه تاریک دانش آموز را خواب آلود هم نیز میکند